Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2016 m. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv.
X     Suma Eur  Pareigybių skaičius Suma Eur       Pareigybių skaičius Suma Eur         Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų:        X 30 X 27 X 27
Viršininkas 2048 1 2435 1 2139 1
Viršininko pavaduotojas 1826 1 1805 1 1805 1
Vyriausiasis patarėjas 1603 1 2032 1 2032 1
Skyrių vedėjai 1403 6 1463 3 1468 3
Vyriausieji specialistai 1053 21 1103 21 1108 21

 

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko,   vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1  punktu .

Patarėjų ir skyriaus vedėjų  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1  punktu .

Vyriausiujų specialistų  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1  punktu, 26 straipsnio 1 dalies  punktu .

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-19