Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2016 m. 2017 m. IV ketv. 2017 m. 
X     Suma Eur  Pareigybių skaičius Suma Eur       Pareigybių skaičius Suma Eur         Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų:        X 30 X 26 X 27
Viršininkas 2048 1     2323 1
Viršininko pavaduotojas 1826 1 2243 1 1915 1
Vyriausiasis patarėjas 1603 1 2032 1 2032 1
Skyrių vedėjai 1403 6 1548 4 1456 4
Vyriausieji specialistai 1053 21 1106 20 1093 20

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko pavaduotojo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. Ir 2017 metais padidėjo, kadangi į pareigas perkeltas asmuo turintis  didesnę pareiginę algą ir  darbo stažą.

Vyriausiojo patarėjo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis lyginant 2016 ir 2017 metus padidėjo vadovaujantis  VTĮ 26 str. 1d. 2p.

Skyriaus vedėjų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis VTĮ 25 str. 1d. 1p. ir 26 straipsnio 1 d. 1,2 p. 

Vyriausiųjų specialistų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis VTĮ 25 str. 1d. 1p. ir  26 straipsnio 1 d. 1,2 p. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-22