Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2017 m. I ketv. 2017 m.  II ketv.
X Suma Eur Pareigybių skaičius Suma Eur Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų: X 29 X 27
Viršininkas 2396 1 2435 1
Viršininko pavaduotojas 1805 1 1805 1
Vyriausiasis patarėjas 2032 1 2032 1
Skyrių vedėjai 1345

4

1463 3
Vyriausieji specialistai 1056 22 1103 21

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko,   vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1  punktu .

Skyriaus vedėjų  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1  punktu .

Vyriausiujų specialistų  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1  punktu, 26 straipsnio 1 dalies  punktu .

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-13