Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2016 m. 2017 m.  I ketv.
X Suma Eur Pareigybių skaičius Suma Eur Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų: X 30 X 29
Viršininkas 2048.00 1 2396,00 1
Viršininko pavaduotojas 1826.00 1 1805,00 1
Vyriausiasis patarėjas 1603.00 1 2032.00 1
Skyrių vedėjai 1403.00 6 1345.00 4
Vyriausieji specialistai 1053.00 21 1056.00 22

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko, vyriausiojo patarėjo vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktu .

Viršininko pavaduotojo  ir vyriausiųjų specialistų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26