Kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles