Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Data

2018 10 29

Įvertinimas
0

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos“ sutiko, kad Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VGVPT)  būtų reorganizuojama jungimo būdu ir prijungta prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT), kuriai pereitų visos VGVPT teisės ir pareigos. Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau – VGVPT reorganizavimo sąlygų aprašo projektas).

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – VGVPT duomenys:

1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2. buveinė – Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius;

3. juridinio asmens kodas –  188728636;

4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie VGVPT, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – VMVT duomenys:

1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2. buveinė – Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius;

3. juridinio asmens kodas 188601279;

4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie VMVT, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – VGVPT reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie VMVT. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – VGVPT. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – VMVT.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos VGVPT teisės ir pareigos, po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai VMVT pereina 2019 m. sausio 31 d.

VGVPT reorganizavimo sąlygų aprašo projektas paskelbtas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/14f38800d83911e8820ea019e5d9ad04?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=956412fe-e21a-419f-9e60-71959ba8bb8f). Su kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytais dokumentais galima susipažinti reorganizuojamos biudžetinės įstaigos VGVPT (www.veislininkyste.lrv.lt) ir VMVT (www.vmvt.lt) interneto svetainėse.

____________________