Pripažintų veislininkystės institucijų 2018 metų arklių veislininkystės priemonių (kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų–bandymų) įgyvendinimo grafikas