Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos Darbo taryba