Viešosios ir administracinės paslaugos

Siekdami užtikrinti gerą administravimą ir kokybišką asmenų aptarnavimą, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kokybę.

Ją galite pareikšti užpildydami Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą.

1.Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.

2.Asmenų konsultavimas ir informacijos teikimas Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kompetencijos klausimais.

3.Gyvulių sėklintojo licencijos išdavimas.

4.Teisės sėklinti savo bandos gyvulius suteikimas.

5.Gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti licencijos išdavimas.

6.Gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti licencijos išdavimas.

7.Embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti licencijos išdavimas.

8.Gyvulių sėklintojo licencijos, Gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti licencijos, Gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti licencijos, Embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti licencijos dublikatų išdavimas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-03