Viešosios ir administracinės paslaugos

Siekdami užtikrinti gerą administravimą ir kokybišką asmenų aptarnavimą, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kokybę.

Ją galite pareikšti užpildydami Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą.

  1. Asmenų pranešimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.
  2. Informacijos apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas teikimas asmenims.
  3. Gyvulių sėklintojo licencijos išdavimas.
  4. Gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti licencijos išdavimas.
  5. Gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti licencijos išdavimas.
  6. Gyvulių sėklintojo leidimo sėklinti savo bandoje išdavimas.
  7. Embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti licencijos išdavimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-03