Inspekcijos viršininkas

Dr. Vilius Rekštys

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas

Tel. nr. (5) 239 12 92

El. p. Vilius.Rekstys@veislininkyste.lt

Asmeninė informacija
Gimimo data: 1976 m. sausio 12 d.
Plietybė: Lietuvos Respublikos
Darbo patirtis
Nuo 2014-01-01 Pareigos: Veislinių kiaulių produktyvumo, genotipinių ir fenotipinių įvertinimų kontrolierius.
Darbovietės pavadinimas: AB „Kiaulių veislininkystė".
Nuo 2013-10-16 Pareigos: Ūkinių gyvūnų ir pieno kvotų apskaitos departamento veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Darbovietės pavadinimas ir adresas: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
Nuo 2012-09-15 iki 2014-01-01 Pareigos: Veislinių kiaulių produktyvumo, genotipinių ir fenotipinių įvertinimų, kilmės knygos kontrolė.
Laikinai einantis viršininko pareigas kiaulininkystės skyriaus.
Darbovietės pavadinimas: AB „Lietuvos veislininkystė".
Nuo 2002 iki 2012-09-15 Pareigos: Viršininkas.
Darbovietės pavadinimas: Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis Kauno skyrius.
Nuo 1999 m. iki 2002 m. Pareigos: Vyriausiasis kiaulininkystės specialistas.
Darbovietės pavadinimas: Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis.
Išsilavinimas ir kvalifikacija
2007 m. Daktaro laipsnis - biomedicinos mokslai, zootechnika.
2002m. Gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
1994 -1999m. Gyvulininkystės technologo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.