Valstybės rinkliava

Už licencijos išdavimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava - 28 eurai.

Duomenys apie įmokos mokėjimą:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Bankas: „Swedbank“ AB
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 5710

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463, 2008, Nr. 36-1285) 4.324(3) punktas.
  • 2014-10-01 Įsakymas 1A-50 "Dėl veislininkystės veiklos licencijų išdavimo komisijos sudarymo" pakeitimo 
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-03