Viešosios ir administracinės paslaugos

Siekdami užtikrinti gerą administravimą ir kokybišką asmenų aptarnavimą, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kokybę.

Ją galite pareikšti užpildydami Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą.