Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2016 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 1A-7 "Dėl ūkio subjektų patikrinimo plano"

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. ūkio subjektų patikrinimų planas (aktuali redakcija 2016-08-26)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-26