Konkursai laisvoms pareigybėms užimti

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM skelbia konkursus laisvoms pareigoms užimti:

Gyvūnų vesilininkystės koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A-12)

 

Dokumentai priimami  per VATIS sistemą 2017 m. kovo 31 - balandžio 20 d. imtinai. 

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-03