Skundai

Informacija apie pažeidimus – asmens Tarnybai techninėmis priemonėmis pateikta informacija apie planuojamą daryti, daromą arba padarytą pažeidimą.

Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama:

  • telefonu 8 5 2391295  

ir (ar)

Pažeidimu laikomas asmens veikimas ar neveikimas, kuriais pažeidžiamos teisės aktų normos, išskyrus Tarnybos valstybės tarnautojų ir kitų asmenų veiksmus ar neveikimą, informacija apie kuriuos priimama ir nagrinėjama pagal administracinę procedūrą, nustatytą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), arba Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-03