Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 3D-1026 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programos 2010-2015 metams patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 282 „Dėl Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos“
 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų“
 5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 3D-214 „Dėl Arklių augintojų organizacijų ir asociacijų, kurios veda arba pradeda vesti veisimui skirtų grynaveislių arklių kilmės knygas, pripažinimo reikalavimų patvirtinimo“
 6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 350 „Dėl eržilų spermos kokybės reikalavimų“
 7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 3D-506 „Dėl Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos pripažinimo veislininkystės institucija“
 8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-506 „Dėl Lietuvos ristūnų sporto asociacijos pripažinimo veislininkystės institucija“
 9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 3D-407 „Nacionalinio žirgų lenktynių klubo pripažinimo veislininkystės institucija“
 10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3D-312 „Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo ir apskaitos“
 11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-965 „Dėl Veislininkystės institucijų pripažinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-01