Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymai

 1. Valstybinės gyvulių veislininkystės priėžiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1A-5 "Dėl 2016 metams kasmetinio kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų - bandymų skaičiaus patvirtinimo";
 2. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2002 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 8 „Dėl Lietuvos sunkiųjų, stambiųjų žemaitukų ir žemaitukų veislių arklių vertinimo taisyklių“
 3. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2002 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 9 „Dėl arklių apskaitos dokumentų“
 4. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1A-7 „Dėl kumelių kergimo (sėklinimo) pažymėjimo“
 5. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 1A-22 „Dėl grynaveislių gyvulių prekybos zootechninių ir kilmės reikalavimų patvirtinimo“
 6. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1A-29 „Dėl arklių zootechninių ir kilmės reikalavimų patvirtinimo“
 7. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1A-31 „Dėl reikalavimų, taikomų įrašant ir registruojant arklius kilmės knygose, patvirtinimo“
 8. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1A-57 „Dėl arklių, skirtų varžyboms, prekybos bei dalyvavimo varžybose reikalavimų patvirtinimo“
 9. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1A-59 „Dėl registruotų arklių spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kilmės duomenų įforminimo pažymėjimuose taisyklių patvirtinimo“
 10. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1A-60 „Dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importui iš trečiųjų šalių patvirtinimo“
 11. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1A-61 „Dėl veislininkystės organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba sudarančių gyvulių kilmės knygas veiklos koordinavimo taisyklių patvirtinimo“
 12. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1A-62 „Dėl kilmės ir zootechninių duomenų įforminimo gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importo pažymėjimuose taisyklių patvirtinimo“
 13. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1A-63 „Dėl reikalavimų, taikomų registruotų arklių identifikavimo dokumentui (pasui), patvirtinimo“
 14. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1A-64 „Dėl arklių varžybų duomenų rinkimo taisyklių patvirtinimo“
 15. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1A-9 „Dėl gyvūnų veislynų vertinimo“
 16. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1A-22 „Dėl informacijos apie importuotus ir eksportuotus veislinius gyvūnus pateikimo“
 17. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1A-8 „Dėl ristūnų varžybų – bandymų (konkursų), lenktynių organizavimo ir pravedimo taisyklių patvirtinimo“
 18. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1A-4 „Dėl apeliacinių skundų ristūnų varžybų – bandymų (konkursų) ir lenktynių apeliacinei komisijai pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“
 19. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1A-68 „Dėl pripažintų arklių veislininkystės institucijų veiklos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“
 20. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.1A-82 „Dėl gyvūnų sėklintojų patikrinimo tvarkos patvirtinimo“
 21. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1A-23 „Dėl sėklinimo centrų veiklos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“
 22. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 1A-16 „Dėl Ūkinių gyvūnų ūkių patikrinimo tvarkų patvirtinimo“
 23. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2015 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1A-27 "Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1A-8 "Dėl ristūnų varžybų - bandymų (konkursų), lenktynių organizavimo ir pravedimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios";
 24. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2015 m. birželio 26 d. įsakymas 1A-28 "Dėl valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2010 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1A-4 "Dėl apeliacinių skundų ristūnų varžybų - bandymų (konkursų) ir lenktynių apelecinei komisijaipateikimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios;
 25. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2015 m. birželio 26 d. įsakymas 1A-29 "Dėl valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1A-44 "Dėl importuotų ristūnų vertinimo komisijos sudarymo" pripažinimo netejusiu galios";
 26. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1A-6 "Dėl pripažintų veislininkystės institucijų 2016 m. arklių veislininkystės priemonių (kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų) įgyvendinimo grafiko patvirtinimo".
 27. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1A-30 "Dėl renginių ir varžybų - bandymų įgyvendinimo grafiko"
 28. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 1A-85 "Dėl renginių ir varžybų - bandymų įgyvendinimo grafiko" pakeitimo.
 29. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1A-98 "Dėl renginių ir varžybų - bandymų įgyvendinimo grafiko" pakeitimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-29