Avių, ožkų veislininkystė

Įstatymas

  1. Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023);