Pagalba veislininkystei

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymai

1. ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-290 „DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-06