Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą posėdžių ataskaitos

2015 m. posėdžių ataskaitos ir protokolai

2014 m. posėdžių ataskaitos ir protokolai

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-03